استاد علی اکبر کاملی » اتصال بریس به کفش
021-22222059 – 021-22227124
default-logo

اتصال بریس به کفش

برای برخی از بیماران مبتلا به اختلالات عصبی مانند همیپلژی، پاراپلژی، مولتیپل اسکلورزیس ممکن است نیازکند ارتز اندام تحتانی از نوع سنتی فلزی دارای دو بار باشند. بنابراین باید در کفش تغییراتی داد. یک قلاب U شکل (رکاب stirrup) به وسیله میخ پرچی مسی به کفش وصل میشود. سپس مفصل ارتزی مچ به میلههای عمودی رکاب وصل میشود. در گذشته تصور بر این بود که بریسها فقط باید به کفشهایی که زیرههای چرمی و یا لاستیکی سخت دارند، متصل شوند. گرچه در حال حاضر سادهترین و در عین حال استانداردترین کفشها مشابه آن چیزی است که در گذشته مورد استفاده قرار میگرفت اما با اعمال تغییرات، در برخی از انواع جدیدتر کفشها امکان نصب بریسها فراهم شده است. امکان اتصال بریسهای فلزی به هر کفشی که در قسمت شنک و ستون آن بار فلزی تعبیه شده باشد امکانپذیر میباشد. اگر این بار فلزی در هنگام تولید در ساختمان کفش تعبیه نشده باشد، در هنگان اتصال بریس میتوان این بار فلزی را نیز به کفش اضافه نمود. اغلب کفشهای ورزشی، کفشهای فضادار، کفش چوبی، همچنین برخی از کفشهای رسمی مورد استفاده در مراسمات قابلیت اتصال به بریس را دارند.

در مورد نویسنده

نظر خود را بیان کنید

*

captcha *