استاد علی اکبر کاملی » بالابرها
021-22222059 – 021-22227124
default-logo
نظرات : ۰

بالابرها

اختلاف طول اندام عواقب رایج شکستگی، ناهنجاریهای مادرزادی، عدم تعادلهای بیومکانیکی مثل چرخش لگن، آنتیورژن یا روتروژن هیپ یا یکطرفه پا است. بالابرها به دلایل مختلفی مورد استفاده قرار میگیرند. یکی از موارد عمده کاربرد آنان در کوتاهیهای مادرزادی اندامها میباشد. هنگامی که ارتزهای اندام تحتانی در یک اندام مورد استفاده قرار میگیرند و یا به علت شکستگی و گچگیری مفاصل مچ و زانوی سمت مبتلا قفل میشوند، راه رفتن فرد دچار اختلال میشود.

در این مواقع با استفاده از بالابر در سمت مقابل (سالم) به راه رفتن فرد به خصوص در هنگام فاز نوسان پایی که مفصل زانوی آن قفل شده است، کمک میشود.
بالابرها ممکن است فقط در زیر پاشنه تعبیه شوند و یا سرتاسر سطح کف پایی را دربرگیرند. همچنین ممکن است فقط در داخل کفش (زیره داخلی یا کفی داخلی)، فقط در زیر کفش و یا به طور همزمان در داخل و خارج کفش تعبیه شوند.
افرادی که ۱سانتیمتر یا بیشتر اختلاف طول اندام دارند، یک بالابر خارجی تمام طول به زیره کفش اضافه میشود تا طول اندام برابر شده و استرسهای پروگزیمال در مفاصل هیپ و ستون فقرات کاهش یابد. اگر اختلاف از ۱ سانتیمتر کمتر باشد، معمولا از گوه پاشنه ارتزی که داخل کفش پوشیده میشود، استفاده می‌شود. اگر اختلاف طول ناشی از از یک دفورمیتی یکطرفه اکواینوس باشد، میتوان گوه گوه پاشنه را به سطح خارجی کفش وصل نمود.
در مورد نویسنده

نظر خود را بیان کنید

*

captcha *