استاد علی اکبر کاملی » قطع عضو و دفورمیتی مادرزادی
021-22222059 – 021-22227124
default-logo
نظرات : ۰

قطع عضو و دفورمیتی مادرزادی

در پایی که با جراحی کوتاه شده یا بطور مادرزادی دفورمه شده، با چالش درمانی مواجه هستیم، چرا که کاهش یا تغییر سطح تحمل وزن باعث افزایش احتمال تخریب بافتی در اثر بارگذاری مکرر حین راه رفتن میشود. هر نوع کفش حفاظتی که استفاده میشود میتواند از کفش خیلی جادار برای دفورمیتی خفیف تا یک کفش سفارشی برای یک دفورمیتی شدید، داشته باشد. زمانیکه اندازه پاها برابر نباشد، فیت کردن پاها بدون خرید دو جفت کفش یا تهیه کفش بصورت سفارشی دشوارتر است. اگر اختلاف بین پاها به لحاظ طول بیش از یک سایز نباشد، سایز بزرگتر را میتوان همراه با پدگذاری برای پای دفورمه کوتاهتر یا پا پای آمپوته همراه با یک ارتز برای تطبیق با دفورمیتی استفاده کرد. اغلب پای کوتاهتر، پهنتر نیز است که باید با ارتز مناسب سفارشی برای کفش، تطبیق لازم انجام شود. یک پرکننده انگشتان مانع از لغزش پای کوتاه در داخل کفش حین راه رفتن میشود.تست

در مورد نویسنده

نظر خود را بیان کنید

*

captcha *