استاد علی اکبر کاملی » ارتوز پا
021-22222059 – 021-22227124
default-logo
۰۶
۰۳

ارتوزهای پا

ارتوزهای پا فقط در زیر سطح کف پایی قرار میگیرند (حمایت از کف پا در هنگام تحمل وزن) و کنترل خاصی بر روی مفصل مچ پا ایجاد نمیکنند. در هنگام تجویز ارتوزهای پا لازم است معاینات مختلفی مانند بررسی وضعیت پوست، شکل پا، دامنه حرکتی، قدرت عضلات، شدت آسیب وارده و … مورد ...